Cirkel Sector is een archief, lab en studio verbonden aan de LUCA School Of Arts in Genk dat circulaire design projecten onderzoekt, ontwerpt en ontwikkelt.

Studio | Custom Territories

Lab | Plastic Interventions

Over Cirkel Sector

De missie van Cirkel Sector is om burgers, bedrijven, beleid en kennisinstellingen te ondersteunen in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Een toekomst waar materialen en kennis in gesloten kringlopen gedeeld kunnen worden. In plaats van het huidige en lineaire take-make-dispose model dat vooral afval produceert. De transitie van lineair naar circulair is complex. Het vereist dat burgers, bedrijven, beleidsmakers en kennisinstellingen zich andere rollen toe eigenen dan in een lineair model. Burgers nemen niet louter een passieve rol op als consumenten, maar worden actieve deelnemers als co-ontwerpers. Bedrijven zijn niet alleen verantwoordelijk voor het maken maar ook voor het onderhouden, herstellen, repareren en recycleren van de producten ze aanbieden. Beleidsmakers dienen een kader uit te tekenen waarbinnen circulaire economie gerealiseerd kan worden. De randvoorwaarde voor het realiseren van een circulaire economie is de actieve participatie van deze verschillende stakeholders. Dit is naast de technische uitdagingen de grootste barriĆØre in het realiseren van een circulaire toekomstmodel.